Direcția Comunitarã Județeanã de Evidențã a Persoanelor Gorj s-a înființat în baza ORDONANŢEI nr. 84 din 30 august 2001, prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 51 din 23 decembrie 2004 şi are în coordonare metodologică un numãr de 12 servicii publice comunitare locale de evidențã a persoanelor în municipiile Târgu Jiu, Motru, orașele Tg. Cãrbunești, Novaci, Rovinari, Turceni, Bumbești-Jiu, Tismana şi comunele Hurezani, Țînțãreni, Turburea și Bustuchin.
        În conformitate cu art. 3, alin (1) din Hotãrârea de înființare, "scopul Direcției Comunitare Județene de Evidențã a Persoanelor Gorj este acela de a exercita competențele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeazã activitatea de evidențã a persoanelor, precum și de eliberare a documentelor, în sistem de ghișeu unic".

       
Sediul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj este în Municipiul Tg.-Jiu, str. Victoriei, nr. 2-4.
  LEGISLAŢIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 
  DIRECŢIEI COMUNITARE JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GORJ
        Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi soluţionarea problemelor de competenţa acestora se pot consulta aici.
- Înregistrarea naşterii - Înregistrarea căsătoriei - Divorţul pe cale administrativă - Înregistrarea decesului - Rectificarea actelor de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - Schimbarea de nume pe cale administrativă - Eliberarea certificatelor de stare civilă - Eliberarea extraselor multilingve - Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
- Aspecte generale privind eliberarea actelor de identitate - Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - Eliberarea cărţii de identitate în cazul expirării, modificării datelor de stare civilă, anulării, atribuirii unui nou C.N.P., schimbării sexului sau a fizionomiei - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului - Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Eliberarea cărţii de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate - Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a preschimbării buletinului de identitate - Eliberare cărţii de identitate provizorie - Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - Contravaloarea actelor de identitate - Dovada adresei de domiciliu/reşedinţă - Termen eliberare act de identitate
- Stare civilă - Evidenţa persoanelor - Date cu caracter personal
BINE AŢI VENIT PE SITEUL NOSTRU !
DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJDIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ
Statistică vizitatori

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)