D.C.J.E.P. GORJ
NOVACI
MOTRU
TG. CĂRBUNEŞTI
ROVINARI
TURCENI
BUMBEŞTI-JIU
TISMANA
HUREZANI
ŢÂNŢĂRENI
TURBUREA
BUSTUCHIN
TÂRGU JIU
RUNCU
                                                                                                  ANUNŢ
Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj cu sediul în str. Victoriei, Nr.2-4 , Municipiul Tg
Jiu, judeţul Gorj, organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior pentru următoarea funcţie
publică de execuţie:
- funcţia publică de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului de Evidență a
Persoanelor  de la nivelul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj.

Mai multe detalii găsiţi aici.
Rezultatul la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional menționat mai sus, este următorul: click
aici.
Rezultatul la proba interviu la examenul de promovare în grad profesional menționat mai sus, este următorul:
click aici.
Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional menționat mai sus, este următorul: click aici.
- Înregistrarea naşterii - Înregistrarea căsătoriei - Divorţul pe cale administrativă - Înregistrarea decesului - Rectificarea actelor de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - Schimbarea de nume pe cale administrativă - Eliberarea certificatelor de stare civilă - Eliberarea extraselor multilingve - Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
- Aspecte generale privind eliberarea actelor de identitate - Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - Eliberarea cărţii de identitate în cazul expirării, modificării datelor de stare civilă, anulării, atribuirii unui nou C.N.P., schimbării sexului sau a fizionomiei - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului - Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Eliberarea cărţii de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate - Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a preschimbării buletinului de identitate - Eliberare cărţii de identitate provizorie - Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - Contravaloarea actelor de identitate - Dovada adresei de domiciliu/reşedinţă
- Stare civilă - Evidenţa persoanelor - Date cu caracter personal
BINE AŢI VENIT PE SITEUL NOSTRU !
DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJDIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ
Statistică vizitatori

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)