ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL LA NIVELUL DCJEP GORJ
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

Pentru a vizualiza anunțul vă rog să dați click aici.
  ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL LA NIVELUL DCJEP GORJ
SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Pentru a vizualiza anunțul vă rog să dați click aici.
  ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL LA NIVELUL DCJEP GORJ
SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Pentru a vizualiza anunțul vă rog să dați click aici.
  ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL LA SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR DE LA NIVELUL DCJEP GORJ

Pentru a vizualiza anunțul vă rog să dați click aici.
  ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROBEI INTERVIU  LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL LA SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR DE LA
NIVELUL DCJEP GORJ

Pentru a vizualiza anunțul vă rog să dați click aici.
  ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL LA SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR DE LA
NIVELUL DCJEP GORJ

Pentru a vizualiza anunțul vă rog să dați click aici.
  ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL LA COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ DE LA NIVELUL DCJEP GORJ

Pentru a vizualiza anunțul vă rog să dați click aici.
  ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL LA COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ DE LA NIVELUL DCJEP GORJ

Pentru a vizualiza anunțul vă rog să dați click aici.
  ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROBEI INTERVIU  LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL LA COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ DE LA NIVELUL DCJEP GORJ

Pentru a vizualiza anunțul vă rog să dați click aici.
  ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL LA COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ DE LA NIVELUL DCJEP GORJ

Pentru a vizualiza anunțul vă rog să dați click aici.
- Înregistrarea naşterii - Înregistrarea căsătoriei - Divorţul pe cale administrativă - Înregistrarea decesului - Rectificarea actelor de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate - Schimbarea de nume pe cale administrativă - Înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă - Eliberarea certificatelor / extraselor de st. civ. - Eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
- Aspecte generale privind eliberarea actelor de identitate - Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - Eliberarea cărţii de identitate în cazul expirării, modificării datelor de stare civilă, anulării, atribuirii unui nou C.N.P., schimbării sexului sau a fizionomiei - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului - Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - Eliberarea cărţii de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - Eliberarea cărţii de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate - Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a preschimbării buletinului de identitate - Eliberare cărţii de identitate provizorie - Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - Contravaloarea actelor de identitate - Dovada adresei de domiciliu/reşedinţă - Termen eliberare act de identitate - Aspecte privind locuința familiei
- Stare civilă - Evidenţa persoanelor - Date cu caracter personal
BINE AŢI VENIT PE SITEUL NOSTRU !
DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJDIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ
Statistică vizitatori

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)